مخزن پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵

مخازن پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

درنمای کلی به مخزن های ذخیره ای گفته می شود که بالای سطح زمین قرار گرفته و این مخزن هیچ گونه فشار خارجی را متحمل نگردد. در این نوع تولیدات هیچ گونه فشار داخلی مازاد بر وزن محلول درون نیز وجود نداشته و محلول قرار گرفته داخل این مخزن کاملا به صورت ثقلی ذخیره می

۲ آبان ۱۳۹۵

سپتیک تانک

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

به طور کلی سپتیک تانک به مخزن ذخیره ای گفته می شود که برای تصفیه ی ابتدایی فاضلاب خانگی، صنعتی و مکان های عمومی مانند هتل ها، فرودگاها، رستوران ها، و ادارات تعبیه می گردد تاپس از تصفیه ی ابتدایی وارد سیستم تصفیه ی فاضلاب گردد. در گذشته فاضلاب خانه ها

۲ آبان ۱۳۹۵

چربی گیرپلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

یکی از محصولات پرکاربرد این شرکت برای رستورن ها و مکان های عمومی چربی گیری است چربی موجود در فاضلاب باعث گرفتگی در انشعابات گشته و از انتقال فاضلاب به تصفیه خانه ها ممانعت می گردد به همین منظور در مکانهایی که فاضلاب آنها دارای مقدار زیادی چربی می باشد (مانندرستوران ها

۲ آبان ۱۳۹۵

سیستم های تصفیه SBR

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

سیستم تصفیه SBR یک سیستم لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب می باشد. تفاوت عمده ی این سیستم با سیستم های لجن فعال مرسوم در ترتیب و جریان سیال می باشد. در سیستم های مرسوم, سیال در یک جریان متداوم درون سیستم در جریان بود و در این حین عملیات هوادهی و ته

۲ آبان ۱۳۹۵

مخزن پلی اتیلن غیر دفنی

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

درنمای کلی به مخزن های ذخیره ای گفته می شود که بالای سطح زمین قرار گرفته و این مخزن هیچ گونه فشار خارجی را متحمل نگردد. در این نوع تولیدات هیچ گونه فشار داخلی مازاد بر وزن محلول درون نیز وجود نداشته و محلول قرار گرفته داخل این مخزن کاملا به صورت

۲ آبان ۱۳۹۵

مخزن پلی اتیلن دفنی

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

به طور کلی به مخزن هایی گفته می شود که نصب آن زیر سطح زمین صورت پذیرد و علاوه برفشار ثقلی محلول داخل تانک فشارهای خارجی از جمله بار خاک روی مخزن وبار های ترافیکی (دینامیکی) بر روی این تانک اعمال گردد. برای آب رسانی به مخزن های پلی اتیلن دفنی